Szkolenia z języka angielskiego dla wojska - STANAG 6001

BRITISH BLUE prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów STANAG 6001.

Egzaminy mają na celu sprawdzenie kompetencji językowych w ramach sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Egzaminy skonstruowane zostały w oparciu o porozumienia standaryzacyjne dla sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego określającego stopnie znajomości języków obcych (STANAG 6001). 

Proponujemy kursy indywidualne i grupowe:

  • standardowe stacjonarne,

  • na odległość poprzez program Skype

  • uzupełniające w zakresie poszczególnych komponentów egzaminu

 

Przygotowujemy do egzaminów na poziomach od 1 do 4.

 

Egzaminy organizowane są dla kadry zawodowej, kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz pracowników cywilnych Wojska Polskiego.

Zajęcia online
zajęcia za pośrednictwem własnej platformy e-learning oraz programu SKYPE.
W związku z częstymi zapytaniami o szkolenia z języka angielskiego prowadzonymi na odległość, uruchomiliśmy możliwość odbywania indywidualnych zajęć poprzez Internet za pośrednictwem naszej sprawdzonej platformy e-learning oraz programu SKYPE.
 

Zajęcia są propozycją dla osób, które mieszkają daleko od Dolnego Śląska, przebywają za granicą lub nie mają czasu na częste dojazdy na zajęcia, które są prowadzone w tradycyjny sposób.

Zajęcia są przystosowane do indywidualnych potrzeb żołnierzy.


Nasza platforma do zajęć online umożliwia naukę na komputerach, tabletach i telefonach.

Za jej pośrednictwem mamy możliwość korzystania z mikrofonów, kamer, wspólnych notatek, chatu,

udostępniania ekranu, wyświetlania filmów i prezentacji.