Szkolenia z języka angielskiego dla wojska - STANAG 6001

BRITISH BLUE prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów STANAG 6001.

Egzaminy mają na celu sprawdzenie kompetencji językowych w ramach sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Egzaminy skonstruowane zostały w oparciu o porozumienia standaryzacyjne dla sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego określającego stopnie znajomości języków obcych (STANAG 6001). 

Proponujemy kursy indywidualne i grupowe:

  • standardowe stacjonarne,

  • na odległość poprzez program Skype

  • uzupełniające w zakresie poszczególnych komponentów egzaminu

 

Przygotowujemy do egzaminów na poziomach od 1 do 4.

 

Egzaminy organizowane są dla kadry zawodowej, kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz pracowników cywilnych Wojska Polskiego.

zajęcia za pośrednictwem programu SKYPE.
W związku z częstymi zapytaniami o szkolenia z języka angielskiego prowadzonymi na odległość, uruchomiliśmy możliwość odbywania indywidualnych zajęć poprzez Internet za pośrednictwem programu SKYPE.
 

Zajęcia są propozycją dla osób, które mieszkają daleko od Dolnego Śląska, przebywają za granicą lub nie mają czasu na częste dojazdy na zajęcia, które są prowadzone w tradycyjny sposób.

Zajęcia są przystosowane do indywidualnych potrzeb żołnierzy.