Przygotowania do egzaminu 8-klasisty
i MATURY z języka angielskiego

Przygotowanie do egzaminu 8-KLASISTY.

Przygotowanie obejmuje przede wszystkim:

  • uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy,
  • udoskonalenie wszystkich umiejętności językowych wymaganych na egzaminie,
  • zapoznanie z wymogami egzaminu 8-klasisty z języka angielskiego,
  • skupienie się na zadaniach, które sprawdzają rozumienie tekstów pisanych, rozumienie ze słuchu oraz zdolność reagowania językowego. 
 
EGZAMIN 8 KLASISTY
Przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Przygotowujemy do egzaminu maturalnego na dwóch poziomach zaawansowania:

  • podstawowym
  • rozszerzonym

Przygotowanie obejmuje przede wszystkim:

  • uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy,
  • udoskonalenie wszystkich umiejętności językowych wymaganych na egzaminie,
  • zapoznanie z wymogami egzaminu maturalnego z języka angielskiego,
  • przeprowadzenie egzaminów próbnych „mock exams” w celu opracowania właściwej strategii przygotowania do egzaminu.
100% naszych kursantów zdaje maturę z języka angielskiego!